Hakkımızda

inovasyon merkezinde, geliştirdiği lojistik teknolojilerini üstün operasyonel ekibi ile sahada, lojistik hizmetlerine dönüştüren hizmet sağlayıcısı olarak, bu gelişime müşterilerini dahil eden tek lojistik şirketiyiz
Hiss Lojistik A.Ş > Hakkımızda
Hiss Lojistik A.Ş > Hakkımızda

Kendimizi; lojistik ve tedarik zinciri endüstrisi liderleri, girişimciler ve yenilikçilerden gelen bilgilerle donattık.

HİSS ülkemizin en iyi nakliye ve kontrat lojistiği sağlayıcılarından biridir. Tedarik zinciri verimliliğini artırmak için teknolojiyle çalışır, yatırımcısı olan ve gelişen pazarlarda öncüdür.

Lojistik ve ulaşım sektörünün nasıl çalıştığına dair, derin bir anlayış getiriyoruz

Günümüzde endüstri liderleri, hızla gelişen teknolojilerin, öngörülemeyen bir salgının ve hayati önem taşıyan tedarik zincirlerimizi çalışır durumda tutma sorumluluğunun artmasının getirdiği eşi görülmemiş zorluklarla karşı karşıyadır. lojistik ve ulaşım sektörünün nasıl çalıştığına dair derin bir anlayış getiriyoruz ve kapsamlı deneyimimiz, gelişmiş analitik, benzersiz uzman ağımız, tehditleri fırsatlara dönüştürmek için bize eşsiz bir yetenek sağlıyor.

Tecrübeli, Güçlü, Sürekli

Lojistik İnovasyon Merkezimizi Kurduk

Teknokentte yer alan inovasyon merkezinde, geliştirdiği lojistik teknolojilerini üstün operasyonel ekibi ile sahada, lojistik hizmetlerine dönüştüren hizmet sağlayıcısı olarak, bu gelişime müşterilerini dahil eden tek lojistik şirketiyiz.

Tecrübeli ve Güçlü Ekonomik Yapımız

Lojistik tamamiyle finans yönetim bilimine gereksinim duyan, özellikle maliyetlendirme, maliyetlerin aktivite bazlı olarak hesaplanabilmesiyle ilişkilir. Bu deneyime ve bilgiye sahip olmayan bir lojistik şirketinin hizmet vermesi mümkün değildir. Lojistik hizmet sağlayıcınızı seçerken finans ve lojistiğin kesiştiğini bilen işletmeleri tercih etmelisiniz. BU BİZİZ.

HİSS-BNG ile Kesintisiz Performans

” HİSS-BNG ‘Bugün Ne Geliştirdik’ ” kendi metodolojisini kullanarak, operasyonlarını geliştirmekte diğer yandan çevre mevzuatı gerekliliklerinin ötesinde risk, kayıp ve kirlilik kaynaklarını ortadan kaldıran/azaltan önlemler alıyor.

Dış Kaynak Kullanımında Lojistik

İyi bir işletme lojistik faaliyetlerinde, dış kaynak kullanımına neden gitmeli?
● Firmaların öz yetkinliklerine odaklanma ihtiyacı,
● Daha kapsamlı ve iyi taşıma çözümleri ( yük konsolidasyonu vb.)
● Maliyetleri düşürme ve hizmet kalitesini artırma isteği,
● Teknoloji ve bilgisayar sistemleri konusunda uzmanlık ihtiyacı,
● Lojistik faaliyetlerin daha profesyonel ekipmanlarla yürütülmesi ihtiyacı,
● Sermaye yatırımlarını azaltmak ( depo, ekipman vb.)
● Lojistik faaliyetler konusunda üçüncü parti lojistik firmanın uzmanlığından
faydalanmak,
● Firmaya özel hizmetlerden faydalanmak,
● Potansiyel pazarlara ulaşmak,
● Uluslararası piyasalara yapılacak nakliyatlarda daha aktif hale gelebilmek,
● Lojistik aktiviteleri daha etkili ve verimli gerçekleştirerek rekabetçi avantaj
elde etmek,
● Esneklik ve üretkenliği artırmak,
● Müşteri memnuniyetini/tatminini artırmak,

İŞİNİZİ HALA OUTSOURCE ETMEDİYSENİZ, ENDİŞELERİNİZ HAKKINDA KONUŞALIM

4 BAŞLIKTA HİSS

HİSS olarak faaliyetlerimizi planlama, takip etme, sürdürülebilir kılma, zaman kaybına mahal vermeme esaslarına bağlı olarak gerçekleştiriyoruz. En az ölçüde kaynaktan, en fazla değeri üretme hedefi doğrultusunda ilerliyoruz.

HİSS toplam tedarik zincirinin kaynaklarını ya da stratejik yönetimini zaman yönlü olarak konumlandırabilir. Bu konumlandırma birbirini izleyen bir dizi olaydan meydana gelir. Bunlar; nakliye depolama, bilgi teknolojileri, elleçleme-dağıtım, intermodal taşımalar, liman hizmetlerini ve atık yönetimini kapsar.

HİSS tüm çalışanları ile birlikte rüşvetle mücadele etmektedir. Kapalı veya açıktan sektörümüzün büyüklüğünü de göz önünde bulundurursak, işletmemiz gerekli tüm önlemleri alarak, üstün iş ahlakına sahip insanlarla çalışır ve yetiştirir.

En kusursuz kontrollerin ve planlamanın sağlandığı durumlarda bile, sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Çünkü lojistik beklenmeyeni bekler. Tüm ekibimiz verilen yetkiyi ve yetkinliği sınayan, tüm çalışanların kendini geliştirmek için bunu fırsat olarak görmesini isteyen, konusunda uzman olmayan hiçbir çalışanını yetkilendirmeyen, uzman bir partneriz.

OPERASYON YÖNETİMİ

HİSS toplam tedarik zincirinin kaynaklarını ya da stratejik yönetimini zaman yönlü olarak konumlandırabilir.

HİSS lojistik Web sitesi tanımlama bilgileri kullanır ve kişisel verilerinizden gezinme deneyiminizi geliştirmek için sorar..

*Birden fazla seçim yapabilirsiniz
*Birden fazla seçim yapabilirsiniz.
*Birden fazla seçim yapabilirsiniz
Lütfen araya virgül koyarak şehirleri giriniz.
Lütfen iş konularınız hakkında kısa bilgi verirmisiniz.

Firma İlgilisi
Birden fazla seçim yapılabilir
Cins ve Adedi
Birden fazla seçim yapılabilir
Cins ve Adedi
Click or drag a file to this area to upload.