Kalite Politikamız

Hiss Lojistik A.Ş > Kalite Politikamız

Kalitemizin özünde insan var. İşimizi takip etmek var.

Birinci Öncelikli Hedefimiz;

Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak tespit etmek, algılamak, yerine getirmek ve bu yolla “MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ” sağlamak, belirli bir standardı tutturmak değil, sektörümüzde standardı belirleyen ve sürekli yükselten lider kuruluş olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için;

 • Çok araştırır, sahada çok kalır, çok çalışırız.
 • Kalite geliştirmeyi yarına bırakmayız.
 • Kalite politikamızın gönüllü uygulayıcıları olan çalışanlarımızın, planlı eğitim faaliyetleri ile yetkinliklerini artırmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizin hedeflerle yönetimini,
 • İletişim araçlarının etkin kullanımı ile ilgili tüm tarafların; müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve kamu kuruluşlarının katılımını sağlayarak, karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,
 • Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymayı,
 • Tedarikçilerimizle yaptığımız işbirliğinin gelişimini destekleyen satın alma politikaları izlemeyi,

KALİTE İÇİN,DOĞRU VE HER ZAMAN EN İYİYİ YAPMAK İÇİN KARARLIYIZ

HİSS Lojistik, hem kendi iç süreçlerini yönetmek, hem de müşterilerinin operasyonlarını daha verimli yürütebilmelerini sağlamak için bir taraftan dünya lideri IT firmaları ile çalışmakta, diğer taraftan kendi ekibi ile geliştirdiği yazılımlarla müşteri taleplerine hızla cevap vermektedir. İş ortakları ile birlikte oluşturduğu tedarik zinciri üzerindeki bilgiyi toplama, akışını yönetme ve analiz etme için en yeni teknoloji ve imkânları araştırmaya devam etmekte, tecrübeli çözüm ekibi ile katma değerli hizmetler sunmaktadır.

KATKIMIZ NE OLUR ?

KALİTEMİZ SATIŞLARINIZA YANSIR

Ekip çalışması, hesap verebilirlik ve yenilikçilik ile sonuçlarımızın kalitesine yansıyan üstün hizmet sunuyoruz.

EKONOMİK LOJİSTİK FALİYETLER

Günümüzde artan rekabet ortamında işletmeler, faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmeleri için müşteri istek ve ihtiyaçlarını zamanında ve tam olarak karşılamak durumundadır. Müşteri taleplerine zamanında ve istenen kalitede cevap vermede en önemli rolü lojistik hizmetleri oynamaktadır.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR ÇÖZÜMLER

Ekip çalışması, deneyim, hesap verebilirlik ve yenilik – bunların tümü sonuçlarımızın kalitesine yansır.

DEPOLAMA NAKLİYE HİZMETLERİNİZ İLK GÜNDEN KALİTELİ OLACAK

Hiss Lojistik süreçlerinizi kolaylaştırmak, birleştirmek ve dış kaynak kullanmak, çok uzun vadeli finansal tasarruflar ve daha iyi bir genel müşteri hizmeti ile sonuçlanabilir. Hiss ile bağlantı kurun ve özel bir lojistik şirketinin sizin için neler yapabileceğini öğrenin.Genel nakliye ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olmak için buradayız. Nakliye ve lojistikle ilgili her türlü soruyu yanıtlamaktan her zaman mutluluk duyarız. Amacımız size mümkün olan en iyi müşteri hizmetini sunmaktır!

LOJİSTİK İŞLERİNİZİ YAPMAK İÇİN

BURDAYIZ.BİZİM TAAHÜDÜMÜZ;

HER ZAMAN EN İYİYİ YAPMAKTIR

TÜM FALİYETLERİMİZDE KALİTE

Hiss Lojistik A.Ş. sunmuş olduğu hizmetlerde çalışanlarının ve paydaşlarının sağlığını ve güvenliğini korumak, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve faaliyetlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak konusunda:

 • Yasal ve diğer şartlara uyulmasını,
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenmesi ve bu konuda gerekli aksiyonların alınarak risklerin takibi ve azaltılmasını,
 • Kazaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve azaltılması amacıyla kök neden analizlerinin yapılmasını,
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından ileri teknolojilerin kullanılmasını ve gerekli kişisel koruyucu donanımların sağlanmasını,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını,
 • Sürekli iyileştirme faaliyetleriyle güvenli bir çalışma ortamının yaratılması ve korunmasını,

temel ilkeleri olarak benimsemiştir.

HİSS, e-lojistik uygulaması ile müşterilerine; depo ve taşımacılık siparişlerini sistem üzerinden oluşturma, siparişleri izleme, stok seviyelerini ve giriş-çıkış hareketlerini takip etme, KPI takibi ve fatura bilgilerinin izlenmesi imkanı gibi müşteriye özel ekran ve süreçlerle uçtan uca izlenebilirlik sağlar ve istisnai durumlar için uyarılar gönderir.

HiSS, ortak çalışma ve entegrasyonun; müşterilerinin tedarik zinciri süreçlerine değer katılması noktasında önemli olduğunu düşünmektedir. HİSS, farklı müşteri ve sektörlerde pek çok başarılı entegrasyon projesini hayata geçirerek, özellikle bitmiş araç lojistiği ve depo uygulamaları konusunda tecrübesini kanıtlamıştır. Ayrıca katma değer katacak entegrasyon noktalarının tespiti ve hayata geçirilmesi konusunda tecrübeli proje ekibi ile müşterilerine yol göstericidir.

Tedarik Zinciri Yönetimi, rekabetçi avantajdan faydalanmak
isteyen işletmeler için büyük önem arz etmektedir. Tedarikçiler ve diğer stratejik ortaklarla
yakın ve uzun vadeli ilişki kurabilme yeteneği, firmalar açısından önemli bir hal almıştır. Bu
ilişki sayesinde ortak bir fayda anlayışında buluşan işletmeler, maliyet, kalite, hız ve cevap
verebilirlik gibi rekabet öncelikleri açısından büyük avantaj elde etmektedir. Bu yakın
ilişkinin kurulabilmesi ve takiben zincir performansını etkilemesi bakımından işletmeler
arası güven ve bilgi paylaşımı büyük önem taşımaktadır. Bahsi geçen bu unsurlardan
herhangi birinin yokluğu, beklenen zincir performansını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu
bağlamda çalışmada, tedarik zinciri elemanlarının güven ilişkisi, etik kurallar ve bilgi
paylaşımının tedarik zinciri performansı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla
Gaziantep ilinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren üretim işletmelerinden elde edilen
veriler kullanılmıştır. Elde edilen veriler “Korelasyon” ve “Yapısal Eşitlik Modeli” analizleri
yapılarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda bilgi paylaşımı ile tedarik zinciri
performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Dünyada işletmeler arasında yıkıcı rekabet ile birlikte süreçlerde sosyal kayıpların büyüklükleri sosyal sorumluluk düşüncelerini ve projelerini gündeme getirmiştir. Bu çalışmanın temel amacı lojistik ve tedarik zincirinde sosyal sorumluluğun gelişimi ve uygulama sorunlarını ve yöntemlerini araştırmaktır. Çalışma dört bölümden oluşmuştur.

Tüm operasyonlarımız ölçülebilir

Ölçülebilir tüm süreçlerin, günlük-haftalık-aylık-yıllık raporlamalarını sağlayarak geçmişe dönük hafıza oluşturur. Böylece gelecekte yapılacak olan yatırım projelerinize ışık tutmanıza yarar sağlar

HİSS lojistik Web sitesi tanımlama bilgileri kullanır ve kişisel verilerinizden gezinme deneyiminizi geliştirmek için sorar..

*Birden fazla seçim yapabilirsiniz
*Birden fazla seçim yapabilirsiniz.
*Birden fazla seçim yapabilirsiniz
Lütfen araya virgül koyarak şehirleri giriniz.
Lütfen iş konularınız hakkında kısa bilgi verirmisiniz.

Firma İlgilisi
Birden fazla seçim yapılabilir
Cins ve Adedi
Birden fazla seçim yapılabilir
Cins ve Adedi
Click or drag a file to this area to upload.