Hiss Lojistik A.Ş > Bizden Haberler > Duyurular > Lojistik Faaliyetlerini Kendi Yapan İşletmelerde Maliyet
  • admin
  • Duyurular, Genel, Haberler
  • Yorum yapılmamış

Son yıllarda görülen rekabet koşullarının güçleşmesi, küreselleşme, teknolojinin
hızlı gelişimi, ürün yaşam döneminin kısalması gibi gelişmeler, işletmelerin
lojistik faaliyetleri yönetimlerini yeniden gözden geçirmelerini zorunlu hale
getirmiştir. Bu koşullarda rekabet edebilmek için işletmelerin, lojistik
faaliyetlerini ve bu faaliyetlerden kaynaklanan maliyetlerini etkin olarak
yönetebilmeleri gerekmektedir. Lojistik faaliyetlerinin etkin olarak
yönetilebilmesi, lojistik sisteminin elemanları arasında bilgi paylaşımı ve
koordinasyon sağlanmadan mümkün olmamaktadır.
Bununla birlikte her faaliyetin olduğu gibi lojistik faaliyetlerinin de maliyetleri
bulunmaktadır. Küreselleşme ile birlikte lojistik faaliyetlerinin nitelik ve
niceliğinde meydana gelen değişiklikler, lojistik faaliyetlerindeki maliyet artışını
da beraberinde getirmektedir. Son dönemde literatürde yer alan çalışmalar lojistik
maliyetlerinin, işletmenin toplam maliyetleri içerisindeki yerinin önemli bir
kısmını oluşturduğunu göstermektedir. Lojistik faaliyetler üzerine yapılan
araştırmalar, işletmelerdeki fiziksel dağıtım maliyetlerinin satışların %30’una
kadar ulaşabildiğini belirtmektedir. Bu nedenle lojistik faaliyetlerinin ve bu
faaliyetlerin meydana getirdiği maliyetlerin yönetilmesi ve kontrol edilmesi bir
zorunluluktur çünkü maliyetlerdeki artış işletmelerin finansal performansını, nakit
akışlarını, karlılığını ve dolayısı ile hisselerinin değerini negatif yönde etkilemektedir.

Yazar: admin
HİSS lojistik Web sitesi tanımlama bilgileri kullanır ve kişisel verilerinizden gezinme deneyiminizi geliştirmek için sorar..

*Birden fazla seçim yapabilirsiniz
*Birden fazla seçim yapabilirsiniz.
*Birden fazla seçim yapabilirsiniz
Lütfen araya virgül koyarak şehirleri giriniz.
Lütfen iş konularınız hakkında kısa bilgi verirmisiniz.

Firma İlgilisi
Birden fazla seçim yapılabilir
Cins ve Adedi
Birden fazla seçim yapılabilir
Cins ve Adedi
Click or drag a file to this area to upload.