placeholder

Çevre

Son yıllarda küreselleşme ile ortaya çıkan hızlı değişmelerden, işletmeler büyük oranda etkilenmekte, rekabet güçlerini kaybetmemek için değişimlere uyum sağlamak durumunda kalmaktadırlar. Bu koşullar altında, etkin bir Tedarik Zinciri Yönetimi işletmelere önemli avantajlar sağlamaktadır. Bilgi teknolojilerinde son yıllarda görülen hızlı gelişmeler sonucunda işletmelerin iş yapma biçimlerinde de önemli değişiklikler görülmektedir. Ancak işletmeler henüz Tedarik Zinciri Yönetiminin temel boyutlarını kavrayabilmiş değillerdir. Günümüzde tedarik zincirinde yer alan tedarikçiler ve müşterilerle yapılan işbirliğinin stratejik önemi büyük ölçüde kabul görmektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi’nde stratejik ilişkiler kurma ve işbirliği gerçekleştirmeyle ilgili ortak görüş ise, bilgi paylaşımının ve bütünleşik zincirin, belirsizliğin yaratacağı riskleri minimize edeceğidir. Bu nedenle bir yönetim stratejisi olarak Tedarik Zinciri Yönetimi’nin benimsenmesinde etkin olan en önemli iki olgu rekabet avantajı ve performans artışıdır. Bilgi paylaşımının kilit konumda olduğu bu alanda bilişim teknolojileri anahtar rolü oynamaktadır

 

Case details

Müşteri adı:
Dale Richmond
Lokasyon:
93057 Mountain View CA, USA
Başladı
May 10, 2012
Tamamlandı:
June 10, 2012
Değer:
$ 125 000
Kategori:
Business Solutions

What client say

Supported by a robust sales force and tight cost controls, Pharm Ltd. experienced sustained double-digit growth over a number of years, only to find that their supply chain struggled to keep pace. In particular, the initial state of the company’s sales and operations planning capabilities limited their ability to account for demand variability or raw material lead times in production and distribution. The work addressed three critical issues for Pharm Ltd.:

 

Improve sales and operations and production planning:

The teams focused their efforts on a few of the highest-value S&OP levers in order to review the current planning process, identify gaps in the planning infrastructure and analytically understand demand and supply variability.

Gadgets that inspire you and production planning:

The world is always changing and we are all part of it. Yesterday’s unimaginable things are possible today. And what is impossible today can be realized tomorrow. We have the important task of bringing the future closer. And the future belongs to the creative, resourceful and dynamic people.

International Partners production operations :

We are excited about each new challenge. With our innovative ideas, we contribute to the future of technology. When we develop a new product, we first think about our customers. We anticipate their needs, respect their ideas and create a better tomorrow together with them.

Problems Vs Solutions

How many times have you been stopped in your tracks by a problem? You look at the problem from all sides until you think you know that problem, but it still blocks your path. For centuries people have told us that a problem cannot exist without its solution existing at the same time, but the key is looking beyond the problem so that you can see the solution. When your focus is preventing you from seeing anything but the problem, meditations which relax your mind and guide you to finding solutions change from being a luxury to being a necessity.

Supported by a robust sales force and tight cost controls, Pharm Ltd. experienced sustained double-digit growth over a number of years, only to find that their supply chain struggled to keep pace. In particular, the initial state of the company’s sales and operations planning capabilities limited their ability to account for demand variability or raw material lead times in production and distribution. The work addressed three critical issues for Pharm Ltd.:

Here’s the key to super sales results in your coaching business. Stop selling “coaching” and find what makes your prospects jump into your shopping cart begging you for your rare coaching time slot.

HİSS lojistik Web sitesi tanımlama bilgileri kullanır ve kişisel verilerinizden gezinme deneyiminizi geliştirmek için sorar..

*Birden fazla seçim yapabilirsiniz
*Birden fazla seçim yapabilirsiniz.
*Birden fazla seçim yapabilirsiniz
Lütfen araya virgül koyarak şehirleri giriniz.
Lütfen iş konularınız hakkında kısa bilgi verirmisiniz.

Firma İlgilisi
Birden fazla seçim yapılabilir
Cins ve Adedi
Birden fazla seçim yapılabilir
Cins ve Adedi
Click or drag a file to this area to upload.